g1/78

Parent directory
78_35.06.01_O_RP_ trening professionalno-orientir. ritoriki.docx532 K27-04-2018
78_35.06.01_O_RP_ISTORIYA I FILOSOFIYA NAYKI.pdf1059 K21-06-2018
78_35.06.01_O_RP_Obshchee zemledelie, rastenievodstvo (1).docx627 K15-06-2018
78_35.06.01_O_RP_Organicheskoe zemledelie.docx1561 K14-05-2018
78_35.06.01_O_RP_Osnovy napisaniya i podgotovki k zashchite dissertacii.doc2955 K14-05-2018
78_35.06.01_O_RP_PEDAGOGICHESKAIA PRAKTIKA.doc676 K14-06-2018
78_35.06.01_O_RP_PiPVCH.pdf5076 K26-04-2018
78_35.06.01_O_RP_Sovremennye problemy v agronomii.docx1578 K14-05-2018
78_35.06.01_O_RP_Sovremennye sistemy zemledeliya.docx1590 K14-05-2018
78_35.06.01_O_RP_etika nauchnogo issledovania.docx503 K13-06-2018
78_35.06.01_O_RP_formirovanie lingv. kompentecii.docx553 K27-04-2018
78_35.06.01_O_RP_informacionnie technologii i matematicheskie metodi obrabotki informacii v biologii.doc384 K26-04-2018
78_35.06.01_O_RP_informacionue_texnologi_v_nauke_i_obrazovani.doc1041 K26-04-2018
78_35.06.01_O_RP_inostrannyj_yazyk.docx735 K28-04-2018
78_35.06.01_O_RP_metodologiya i sovremennye metody nauchnogo issledovaniya.doc1258 K11-05-2018
78_35.06.01_O_RP_otsenka_syryevoy_tsennosti.docx597 K21-05-2018
78_35.06.01_O_RP_programma nauchnyh issledovanij.doc1488 K21-06-2018
78_35.06.01_O_RP_programma proizvodstvennoj praktiki.docx1187 K27-04-2018
78_35.06.01_O_RP_sel'skohozyajstvennye nauki.docx1091 K21-06-2018
78_35.06.01_О_RP_ispolzovanie kosmicheskix sistem v zemledelii.docx840 K17-05-2018

Created on 01-12-2021.