g1/65

Parent directory
64_36.04.02_Z_RP_Sovremennye tekhnologii proizvodstva kormov.docx1397 K03-05-2018
65 _36.04.02_Z_RP_programma proizvodstvennoy praktiki (preddiplomnaya praktika.docx660 K01-06-2018
65_ 36.04.02_Z_RP_upravlenie personalom.docx727 K27-04-2018
65_36.04.02-Z_RP_programma proizvodstvennoy praktiki (tekhnologicheskoy praktiki).docx678 K01-06-2018
65_36.04.02_Z_RP_ rechevaja kultura delovogo obshenija.docx556 K27-04-2018
65_36.04.02_Z_RP_ tehnologia vosproizvodstva selskohoziaystvennih zivotnih.docx493 K28-04-2018
65_36.04.02_Z_RP_DELOVOE OBCHENIE.pdf3603 K26-04-2018
65_36.04.02_Z_RP_Ecology prodovolstvennih tovarov.docx453 K27-04-2018
65_36.04.02_Z_RP_Gosudarstvennaya politika i gosudarstvennoe upravlenie.docx460 K26-05-2018
65_36.04.02_Z_RP_ISTORIA NAYKI.pdf3825 K11-05-2018
65_36.04.02_Z_RP_PEDPRAKTIKA.pdf3141 K07-06-2018
65_36.04.02_Z_RP_PROGRAMMA PROIZVODSTVENOY PRAKTIKI.docx633 K01-06-2018
65_36.04.02_Z_RP_PiPVCH.pdf3637 K25-04-2018
65_36.04.02_Z_RP_Sovremennyye tekhnologii proizvodstva produktsii ptitsevodstva.doc969 K28-04-2018
65_36.04.02_Z_RP_Tehnologia vosproizvodstva selskohoziaystvennih zivotnih.docx470 K07-06-2018
65_36.04.02_Z_RP_Vet.bezopasnost v jivotnovodstve.docx1051 K02-05-2018
65_36.04.02_Z_RP_bezopasnost'_pishchevogo_syr'ya.docx580 K21-05-2018
65_36.04.02_Z_RP_informacionnye-tehnologii-v-nauke-i-proizvodstve.doc2609 K28-04-2018
65_36.04.02_Z_RP_informatsionnoe pravo.docx317 K04-05-2018
65_36.04.02_Z_RP_innovazionnye techologii v molochom skotovodstve.docx1786 K28-04-2018
65_36.04.02_Z_RP_innovazionnye techologii v mysnom skotovodstve.docx723 K28-04-2018
65_36.04.02_Z_RP_kooperaciya i integraciya v apk.doc1149 K26-04-2018
65_36.04.02_Z_RP_matematicheskiye metody v biologii.doc1347 K28-04-2018
65_36.04.02_Z_RP_metodika provedeniya issledovaniy.doc1306 K28-04-2018
65_36.04.02_Z_RP_organizatsiya predprinimatelskoi deyatelnosti.doc2024 K07-05-2018
65_36.04.02_Z_RP_planirovaniye selektsionno-plemennoy raboty v zhivotnovodstve.docx823 K28-04-2018
65_36.04.02_Z_RP_praktika-po-polucheniju-pervichnyh-professionalnyh-umenij-i-navykov.doc712 K07-06-2018
65_36.04.02_Z_RP_professional'nyj_inostannyj_yazyk.pdf861 K08-05-2018
65_36.04.02_Z_RP_sovremennyye problemy zootekhnii.docx837 K28-04-2018
65_36.04.02_Z_RP_standartizacija-i-sertifikacija-zhivotnovodcheskoj-produkcii.doc1770 K28-04-2018
65_36.04.02_Z_RP_tehnologicheskij-kontrol-pererabotki-miasa.doc1740 K28-04-2018
65_36.04.02_Z_RP_tekhnologicheskiy kontrol' pererabotki moloka.docx805 K28-04-2018
65_36.04.02_Z_RP_zoohygiene et iumenta, ut obiecta.docx1263 K02-05-2018

Created on 28-11-2021.