g1/54

Parent directory
54_35.04.03._O_RP_Diagnostica pitania pole culiturdocx.docx2539 K03-05-2018
54_35.04.03._O_RP_Pjchvennie karti i metodi ich sostavleniia.docx2845 K08-05-2018
54_35.04.03_J_RP_preddiplomnaj praktika.docx1261 K28-05-2018
54_35.04.03_O_RP_NAYCHNAYA AGRONOMIYA.pdf3114 K26-04-2018
54_35.04.03_O_RP_PEDPRAKTIKA.pdf3101 K26-04-2018
54_35.04.03_O_RP_PiPVCH.pdf3378 K25-04-2018
54_35.04.03_O_RP_agroeconomicheskaij osenka primenenij ydobrenii.docx958 K07-05-2018
54_35.04.03_O_RP_agroklimatologia.doc3595 K03-05-2018
54_35.04.03_O_RP_agrophizika pochv.doc2043 K03-05-2018
54_35.04.03_O_RP_bioindikacia pochv.doc2818 K03-05-2018
54_35.04.03_O_RP_biologia i morfologia pochv.doc2837 K03-05-2018
54_35.04.03_O_RP_ecologo-agroximicheskoe regulirovanie agroecosistem.docx873 K03-05-2018
54_35.04.03_O_RP_inform_ texnologii.doc882 K26-04-2018
54_35.04.03_O_RP_innovazionnye texnologii v agronomii s ispolzovaniem kosmicheskix sistem.docx878 K03-05-2018
54_35.04.03_O_RP_instrumental'nye metody issledovanij.doc1270 K08-05-2018
54_35.04.03_O_RP_matematicheskoe modelirovanie i proektirovanie .doc358 K26-04-2018
54_35.04.03_O_RP_metodi pochvennix i agroximicheskix isledovanii s ispolzovaniem KS.docx2085 K04-05-2018
54_35.04.03_O_RP_modelirovanie pochvoobrazovatelnjx prozessov s ispolzovaniem gis-texnologij.docx883 K03-05-2018
54_35.04.03_O_RP_monitoring selskoxozjistvennix agregatov s ispolzovaniem KS.docx971 K07-05-2018
54_35.04.03_O_RP_netradizionnje istochniki sjrjevjx resyrsov v kachectve ydobreniy.docx866 K03-05-2018
54_35.04.03_O_RP_osnovy podgotovki k nauchno-issledovatel'skoj deyatel'nosti.doc1320 K03-05-2018
54_35.04.03_O_RP_primenenie ydobreniy s ispolzovaniem spytnikovjx navigazionnjx sistem.docx890 K03-05-2018
54_35.04.03_O_RP_programma praktiki po polycheniu pervichnjx proffisionalnjx ymenii i navjkov.docx1297 K07-06-2018
54_35.04.03_O_RP_proizvodstvennaj praktica.doc2931 K28-05-2018
54_35.04.03_O_RP_sistema ydobrenil v Zapadnoi Sibiri.docx847 K03-05-2018
54_35.04.03_O_RP_sovremennie problemi v agroximii i agroecologii.docx936 K04-05-2018
54_35.04.03_O_RP_upravleniye_kachestvom.docx711 K26-04-2018
54_35.04.03_O_RP_zaschita pastenii s ispolzovaniem SNS.docx2056 K04-05-2018
54_35.04.03_О_RP_naychno-issledovatelskaj praktika.doc1651 K28-05-2018
54_35.04.03_О_RP_naycho-proizvodstvennaj praktika.docx1193 K30-05-2018
54_35.04.03_О_RP_preddiplomnaj praktika.docx1261 K07-06-2018
54_35.04.03_О_RP_professionalnyj inostrannyj yazyk (1).docx347 K27-04-2018
54_35.04.03_О_RP_professionalnyj inostrannyj yazyk.docx347 K27-04-2018
54_35.04.03_О_RP_texnicheskie sredstva agrotexnologii s ispolzovaniem KS.docx857 K07-05-2018
54_35.04.03_О_RP_vosproizvodstvo plodorodij pochv v sistemax zemledelij.docx871 K03-05-2018

Created on 01-12-2021.